Błąd

tytuł jakiś

Działania podjęte w roku:

Poziom agregacji:gminypowiatypodregionywojewództwo

Wartości:Poniesione kosztyEfekt ekologiczny